ORDIN nr. 555 din 27 noiembrie 2019pentru aprobarea valorii schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată în anul 2019
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 264.968 din 18.11.2019 și Adresa Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene nr. 185.044 din 13.11.2019,în temeiul prevederilor art. 13^1 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Pentru anul 2019, valoarea totală a schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, cu modificările și completările ulterioare, este de 26.501.052 lei.  +  Articolul 2Ajutorul de minimis a cărui valoare este prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2019, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 555.-----