ORDIN nr. 143 din 29 noiembrie 2019pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatele (1) și (2) ale articolului 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale coordonează:a) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;b) Centrul Național SIS.(2) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale poate susține în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 29 noiembrie 2019.Nr. 143.-----