HOTĂRÂRE nr. 825 din 28 noiembrie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reparații capitale și modernizare clădire corp C2 - etajele 4, 5, 6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iași"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare clădire corp C2 - etajele 4, 5, 6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iașiˮ, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivul de investiții prevăzut la art. 1 se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 825.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII
  tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare clădire corp C2 -
  etajele 4, 5, 6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iașiˮ
  Titular: Ministerul SănătățiiBeneficiar: Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu IașiˮAmplasament: bulevardul Carol I nr. 50, Iași  +  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):mii lei59.373
  (în prețuri la data de 11.12.2018: 1 euro = 4,6315 lei),  
  din care construcții-montaj (inclusiv TVA)mii lei14.186
  Eșalonarea investițieiINV/C+M 
  Anul Imii lei/mii lei 39.000/11.000
  Anul II mii lei/mii lei20.373/3.186
  Capacități:  
  Suprafață desfășuratămpAd2.232
  Bloc operator (săli operație)nr. 3
  Durata de execuție a investițieiluni18
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----