HOTĂRÂRE nr. 824 din 28 noiembrie 2019pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAlineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 12 aprilie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 67.372 mii lei pentru anul 2019, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepționale ale unităților intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producția curentă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 824.----