RAPORT nr. 26.088 din 4 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Populară Social Creștină
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-31.10.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Populară Social Creștină în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Întrucât Uniunea Populară Social Creștină nu a comunicat în termen de 15 zile de la data notificării documentele solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă, echipa de control nu a putut verifica veniturile încasate și cheltuielile efectuate de formațiunea politică în anul 2018.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 4 noiembrie 2019.Nr. 26.088.-----