RAPORT nr. 27.701 din 18 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Românie
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-15.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Noua Românie în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2018 veniturile Partidului Noua Românie au totalizat 56.719,31 lei, după cum urmează: 48.362,91 lei - venituri din cotizații, 4.522,05 lei - venituri din donații, 3.799,34 lei - transferuri trezorerie și 35,01 lei - venituri din diferențe de curs valutar. Cheltuielile au fost în sumă de 48.418,86 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 49 alin. (3) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.București, 18 noiembrie 2019.Nr. 27.701.-----