RAPORT nr. 27.699 din 18 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Românilor de Pretutindeni
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-15.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Românilor de Pretutindeni în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018- 31.12.2018.  +  Constatări:Partidul Românilor de Pretutindeni nu a transmis, în termenul legal de 15 zile de la afișare, documentele privind veniturile și cheltuielile din anul 2018 solicitate prin notificarea misiunii de control.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 18 noiembrie 2019.Nr. 27.699.-----