RAPORT nr. 27.698 din 18 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Viitorul Țării Făgărașului
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-18.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Viitorul Țării Făgărașului în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018- 31.12.2018.  +  Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor formațiunii politice, echipa de control a constatat că în anul 2018 Partidul Viitorul Țării Făgărașului nu a transmis la Autoritatea Electorală Permanentă documentele justificative referitoare la sursele de finanțare și cheltuielile înregistrate în anul 2018, în termenul legal de 15 zile de la data solicitării.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 18 noiembrie 2019.Nr. 27.698.-----