RAPORT nr. 27.143 din 11 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Republican din România
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-8.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Republican din România în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2018 Partidul Republican din România a contractat împrumuturi în valoare de 160,00 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 183,05 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), (4) și (8), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. București, 11 noiembrie 2019.Nr. 27.143.-----