RAPORT nr. 26.535 din 6 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Civică, Atitudine, Solidaritate, Acțiune
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-6.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Alternativa Civică, Atitudine, Solidaritate, Acțiune în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2018 Partidul Alternativa Civică, Atitudine, Solidaritate, Acțiune nu a înregistrat venituri și cheltuieli.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 6 noiembrie 2019.Nr. 26.535.-----