RAPORT nr. 26.483 din 6 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianța Noastră România
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-5.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Alianța Noastră România în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Conform documentelor depuse la Autoritatea Electorală Permanentă prin Adresa nr. 16.204 din 21.10.2019, respectiv raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și al situațiilor financiare pentru anul 2018, echipa de control a constatat că formațiunea politică a încasat venituri în sumă de 26.031,47 lei și a înregistrat cheltuieli în sumă de 29.490,10 lei.În lipsa documentelor justificative referitoare la veniturile încasate și cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2018 și a registrelor de contabilitate obligatorii, echipa de control nu a putut stabili eventuale nerespectări legislative în ceea ce privește modul de organizare a evidenței financiar-contabile.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 6 noiembrie 2019.Nr. 26.483.----