RAPORT nr. 25.694 din 30 octombrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-28.10.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.  +  Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control sa constatat că formațiunea politică nu a declarat venituri și cheltuieli pentru anul 2018.În urma controlului efectuat s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 12 alin. (1) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 30 octombrie 2019.Nr. 25.694.-----