DECRET nr. 1.024 din 29 noiembrie 2019privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 29 noiembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de deosebită apreciere pentru contribuția avută la promovarea imaginii României peste hotare, a limbii și literaturii române ca fundament al culturii și valorilor românești,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F - „Promovarea culturii“:– Școlii generale „Sfântul Gheorghe“, Uzdin, Republica Serbia;– Școlii „Lucian Magdu“, Bătania, Ungaria.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  București, 29 noiembrie 2019.Nr. 1.024.------