DECRET nr. 1.017 din 29 noiembrie 2019privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 29 noiembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A și B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Legii nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăție și Credință, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăție și Credință, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru contribuția importantă adusă la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne,Președintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 3Se conferă Medalia Bărbăție și Credință clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.*) Anexele nr. 1-3 conțin informații clasificate și urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  București, 29 noiembrie 2019.Nr. 1.017.-----