DECRET nr. 1.015 din 29 noiembrie 2019privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 29 noiembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de deosebită apreciere pentru profesionalismul dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne,Președintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.*) Anexele nr. 1 și 2 conțin informații clasificate și urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  București, 29 noiembrie 2019.Nr. 1.015.-----