DECIZIE nr. 603 din 20 noiembrie 2019pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru ale Direcției prevenirea criminalității și terorismului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor
EMITENT
  • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019    În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,având în vedere dispozițiile cuprinse în art. 87 alin. (3), art. 88 și 89 din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 160/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și 127 bis din data de 9 februarie 2018,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele tehnice de lucru ale Direcției prevenirea criminalității și terorismului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, prevăzute în anexă.(2) Normele prevăzute la alin. (1) reglementează modalitatea de desfășurare a activităților specifice Direcției prevenirea criminalității și terorismului și birourilor și compartimentelor prevenirea criminalității și terorismului din cadrul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor. (3) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie și nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Direcția prevenirea criminalității și terorismului, și unitățile subordonate, prin birourile și compartimentele de prevenire a criminalității și terorismului duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
    Cristian Pleșa
    București, 20 noiembrie 2019.Nr. 603.-----