DECIZIE nr. 475 din 29 noiembrie 2019privind aplicarea mobilității pentru domnul Gheorghe Cojanu din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019  Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 45.888 din 29 noiembrie 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.293/A.T. din 29 noiembrie 2019,în temeiul art. 29, art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) și (2), art. 524 alin. (1) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Gheorghe Cojanu i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.(2) Domnul Gheorghe Cojanu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 29 noiembrie 2019.Nr. 475.-----