DECIZIE nr. 474 din 29 noiembrie 2019pentru numirea domnului Mircea Fechet în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019  Având în vedere Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.548 din 29 noiembrie 2019,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Fechet se numește în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 29 noiembrie 2019.Nr. 474.-----