ORDIN nr. 80 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Condițiilor generale asociate autorizației de înființare și a Condițiilor generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condițiile generale asociate autorizației de înființare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Condițiile generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2012 pentru aprobarea condițiilor-cadru asociate autorizației de înființare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 20 aprilie 2012, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității
  Naționale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 6 noiembrie 2013.Nr. 80.  +  Anexa nr. 1CONDIȚIILE GENERALEasociate autorizației de înființare  +  Anexa nr. 2CONDIȚIILE GENERALEasociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energieielectrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare