HOTĂRÂRE nr. 110 din 27 februarie 2019pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019  Având în vedere prevederile art. 22 din Acordul de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, acceptat de România prin Legea nr. 308/2018 pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și ale Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICGuvernatorul pentru România în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice. (la 03-12-2019, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 828 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 03 decembrie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 27 februarie 2019.Nr. 110.-----