HOTĂRÂRE nr. 921 din 15 noiembrie 2018pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor și Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții și în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 21 noiembrie 2018  Având în vedere prevederile:– art. 20 și 22 din Statutul Băncii Internaționale de Investiții ratificat de România prin Legea nr. 244/2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova;– art. 20 din Statutul Băncii Internaționale de Cooperare Economică ratificat prin Decretul nr. 132/1964 pentru ratificarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, cu amendamentele introduse de Protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice. (la 03-12-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 828 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 03 decembrie 2019 )  +  Articolul 2Director pentru România în Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții este directorul general din Ministerul Finanțelor Publice responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este șeful de serviciu responsabil cu gestionarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale sau o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice. (la 03-12-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 828 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 03 decembrie 2019 )  +  Articolul 3Reprezentanții României în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică sunt un secretar de stat și un director general din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabili cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2007 privind numirea reprezentanților în Consiliul Băncii Internaționale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) și în Consiliul Băncii Internaționale de Investiții (B.I.I.), cu sediile la Moscova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 15 noiembrie 2018.Nr. 921.-----