HOTĂRÂRE nr. 246 din 24 martie 2010privind numirea guvernatorului și a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 7 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 din Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Guvernator al României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale. (la 03-12-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 828 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 03 decembrie 2019 )  +  Articolul 2Viceguvernatorul României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice. (la 03-12-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 828 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 03 decembrie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  București, 24 martie 2010.Nr. 246.-------------