HOTĂRÂRE nr. 16 din 23 ianuarie 1998privind alocarea unor fonduri necesare desfășurării activității Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 26 ianuarie 1998  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 5,0 miliarde lei Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 1998, pentru retehnologizarea Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie. (la 27-07-1998, Articolul unic a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 423 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998 )  +  Articolul 2Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pe anul 1998. (la 27-07-1998, Actul a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 423 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998 )  +  Articolul 3Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1. (la 27-07-1998, Actul a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 423 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor, pădurilor
  și protecției mediului,
  Sorin Frunzaverde
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  -------