HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 noiembrie 2019pentru aprobarea modelului procesului-verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019, ce va fi întocmit de Biroul Electoral Central
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 21 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4), art. 49 alin. (1) și (2), art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (1) și (2), art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (1)-(3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare,observând Hotărârea Curții Constituționale nr. 77/2019 privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din 10 noiembrie 2019,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul procesului-verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 20 noiembrie 2019.Nr. 45.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.-----