HOTĂRÂRE nr. 44 din 20 noiembrie 2019privind modificarea poziției nr. 294 din lista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 10, art. 23 și art. 66 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României,observând propunerea Ambasadei României în Italia privind modificarea din cauze obiective a adresei sediului secției de votare nr. 294, organizată pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 în Italia, localitatea Ladispoli, transmisă prin Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F/12.057 din 19 noiembrie 2019,în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziția nr. 294 din lista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 octombrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  294ItaliaLadispoliAlteleVia Aldo Moro 52/1, Ladispoli
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 20 noiembrie 2019.Nr. 44.----