ORDIN nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019    ORDIN nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019