DECIZIE nr. 419 din 14 noiembrie 2019privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzașu-Enache în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019  În temeiul art. 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina-Daria Buzașu-Enache se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în domeniul afacerilor europene.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 14 noiembrie 2019.Nr. 419.------