LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Animalele de serviciu sau destinate serviciului care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România au dreptul la hrană și îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare, și după scoaterea din funcțiune sau declasare.  +  Articolul 2(1) Animalele de serviciu sau destinate serviciului sunt animalele specializate pe categorii de serviciu, cele reprezentând tineretul în creștere și cele de reproducție, care aparțin instituțiilor și autorităților publice din România.(2) Scoaterea din funcțiune și declasarea animalelor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin reglementări ale instituțiilor și autorităților publice deținătoare.  +  Articolul 3După scoaterea din funcțiune sau declasarea animalelor de serviciu sau destinate serviciului, acestora li se vor asigura:a) dreptul la îngrijire pe viață, prin asigurarea accesului la servicii medicale regulate, respectiv hrănire, adăpostire și posibilitatea de mișcare;b) spații de cazare disponibile la unitatea deținătoare, menținerea la unitatea deținătoare pe toată perioada vieții, cu drepturile aferente, și folosirea acestora pentru activitățile pe care le mai pot desfășura, nefiind luate în calcul la necesarul de efective;c) adăpost în alte locații aparținând aceleiași instituții sau autorități publice, până la cedarea lor cu titlu gratuit;d) condițiile necesare pentru a putea fi cedate cu titlu gratuit către instructorii și conductorii lor sau către alte persoane interesate.  +  Articolul 4(1) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcțiune sau al declasării se va efectua cu prioritate către instructorii sau conductorii acestor animale.(2) Pentru facilitarea procesului de oferire cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcțiune sau al declasării, instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile privind animalele ce vor fi cedate cu titlu gratuit.(3) Instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor evalua fiecare adopție în parte, în funcție de interesul și de nevoile fiecărui animal.(4) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcțiune sau al declasării se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire între unitatea deținătoare și adoptator și a unei declarații pe propria răspundere prin care adoptatorul precizează că deține mijloace financiare pentru a oferi condițiile impuse de legislația privind protecția animalelor.(5) În situația în care animalele nu au fost adoptate conform alin. (1)-(4), acestea vor fi menținute în adăposturile aparținând instituțiilor și autorităților publice deținătoare.  +  Articolul 5(1) Cheltuielile pentru asigurarea hranei și îngrijirea animalelor de serviciu sau destinate serviciului, după scoaterea din funcțiune sau declasarea lor, se finanțează de la bugetul de stat prin bugetele autorităților prevăzute la art. 2 alin. (1), după caz.(2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 14 noiembrie 2019.Nr. 217.-----