DECRET nr. 825 din 13 noiembrie 2019privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 13 noiembrie 2019.Nr. 825.----