RAPORT nr. 24.714 din 23 octombrie 2019în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile Partidului Neamul Românesc în anul 2018
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 15 noiembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 6.09.2019-21.10.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Neamul Românesc în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.Constatări:Întrucât Partidul Neamul Românesc nu a transmis în termen de 15 zile documentele solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă, echipa de control nu a putut verifica veniturile și cheltuielile formațiunii politice aferente anului 2018.În urma controlului efectuat s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) și art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 23 octombrie 2019.Nr. 24.714.-----