RAPORT nr. 23.360 din 17 octombrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Socialist Român
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 15 noiembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-7.10.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Socialist Român în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2018 Partidul Socialist Român a încasat venituri în sumă de 2.855,00 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 7.698,89 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4) și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 17 octombrie 2019.Nr. 23.360.----