RAPORT nr. 23.357 din 17 octombrie 2019în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile Partidului Dreapta Conservatoare în anul 2018
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 15 noiembrie 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 6.09.2019-11.10.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Dreapta Conservatoare în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat că formațiunea politică nu a declarat venituri și cheltuieli pentru anul 2018.În urma controlului efectuat s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și ale art. 3 alin. (8), art. 43 alin. (4), art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 17 octombrie 2019.Nr. 23.357.-----