HOTĂRÂRE nr. 41 din 7 noiembrie 2019privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 8 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 10, art. 23 și art. 66 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României,văzând solicitările Ministerului Afacerilor Externe de efectuare a unor corecții privind adresele secțiilor de votare din străinătate nr. 141 și 803,în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 octombrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziția 141 se modifică și va avea următorul cuprins:
  141FranțaAllonnes/ Le Mans MetropoleAltele72100 Le Mans
  2. Poziția 803 se modifică și va avea următorul cuprins:
  803SUAWakefield BostonAltele1 Audubon Road, Wakefield, MA 01880, la Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel Conference Center
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 7 noiembrie 2019.Nr. 41.-----