HOTĂRÂRE nr. 40 din 5 noiembrie 2019privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 6 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 10, 23 și art. 66 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României,observând propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind modificarea din cauze obiective a sediilor secțiilor de votare din străinătate nr. 266-275, 339, 753 și 764, organizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise prin adresele Ministerului Afacerilor Externe nr. F/11.313 din 29 octombrie 2019 și nr. F/11.379 din 30 octombrie 2019, precum și prin mesajul internet al Consulatului general al României la Bari, Italia, cu nr. C/869/5.11.2019,în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 octombrie 2019, se modifică după cum urmează:1. Pozițiile 266-275 vor avea următorul cuprins:
  266IrlandaDublin 1AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  267IrlandaDublin 2AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  268IrlandaDublin 3AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  269IrlandaDublin 4AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  270IrlandaDublin 5AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  271IrlandaDublin 6AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  272IrlandaDublin 7AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  273IrlandaDublin 8AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  274IrlandaDublin 9AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  275IrlandaDublin 10AlteleRoyal Dublin Society, Hall 2, Centru expozițional RDS, Ballsbridge, Merrion Rd., Dublin 4
  2. Poziția 339 va avea următorul cuprins:
  339ItaliaCatanzaroAltele Via Stretto Antico n. 29 (rione Fortuna), Scoala G. Casalinuovo
  3. Poziția 753 va avea următorul cuprins:
  753Spania AlmazoraAlteleMercado Municipal, Plaza de Espana 4, Almazora (Castellón), CP 1255
  4. Poziția 764 va avea următorul cuprins:
  764Spania ElcheAlteleLocal Anexo al Centro Social El Plá – Sector V, Avda. Dels Llauradors 1, Elche (Alicante), CP 03204
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 5 noiembrie 2019.Nr. 40.