DECRET nr. 731 din 8 octombrie 2019pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 8 octombrie 2019.Nr. 731.-----