ORDIN nr. 324 din 1 octombrie 2019privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 9 octombrie 2019  Având în vedere: – Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.584 din 4.09.2019;– art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea „Oil Terminal“ - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002, în temeiul prevederilor art. 2 lit. d) și art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 13 august 2018.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  București, 1 octombrie 2019.Nr. 324.  +  Anexa nr. 1
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de transport prin terminalul petrolier
   +  MOTORINĂ ȘI BIODIESEL
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități încărcate la navă:  
  cantități mai mici de 30.000 tone/lună17,25
  între 30.000 și 50.000 tone/lună16,30
  peste 50.000 tone/lună15,33
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate17,23
  Descărcare motorină din autocisterne în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate19,67
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă SudIndiferent de cantitate9,74
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă NordIndiferent de cantitate12,70
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă PortIndiferent de cantitate11,95
  Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa barjelorIndiferent de cantitate27,33
  Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa navelorIndiferent de cantitate27,33
  Încărcare motorină din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate22,25
  Încărcare motorină din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate23,03
  Încărcare motorină din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate16,70
  Încărcare din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lotIndiferent de cantitate19,18
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
  Descărcare biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiționareIndiferent de cantitate13,50
  Descărcare biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiționareIndiferent de cantitate20,01
  Condiționare motorină prin amestec cu biodieselIndiferent de cantitate9,60
  Încărcare din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lotIndiferent de cantitate1.918,12
   +  BENZINĂ
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități încărcate la navă:
  cantități mai mici de 30.000 tone/lună15,33
  între 30.000 și 50.000 tone/lună14,88
  peste 50.000 tone/lună13,43
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcarea ulterioară la cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate15,34
  Descărcare din navă în rezervorIndiferent de cantitate10,01
  Descărcare din barje în rezervorIndiferent de cantitate11,24
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate17,23
  Încărcare din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate22,22
  Încărcare din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate14,85
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
   +  ȚIȚEI
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din navă și predare la S.C. CONPET - S.A.Cantități mai mici de 100.000 tone/lună16,57
  Între 100.000 și 190.000 tone/lună16,05
  Între 190.000 și 230.000 tone/lună12,78
  Peste 230.000 tone/lună12,22
  Descărcare din navă în rezervor și transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate12,70
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate22,25
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la naveIndiferent de cantitate17,45
  Încărcare din rezervor la navăIndiferent de cantitate13,93
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
  Descărcare din navă în rezervor și pompare din rezervor la navăIndiferent de cantitate24,18
  Descărcare între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalațiile prestatoruluiIndiferent de cantitate6,44
  Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductăIndiferent de cantitate8,79
  Predare din rezervor pe conductăIndiferent de cantitate5,94
  NOTĂ:Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.
   +  Anexa nr. 2
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de depozitare prin terminalul petrolier
   +  MOTORINĂ ȘI BIODIESEL
  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,16
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,22
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:- pentru cantități descărcate până la 200.000 tone/an 0,39
  - pentru cantități descărcate mai mari de 200.000 tone/an și mai mici sau egale cu 300.000 tone/an0,36
  - pentru cantități descărcate mai mari de 300.000 tone/an și mai mici sau egale cu 400.000 tone/an0,31
  - pentru cantități descărcate mai mari de 400.000 tone/an0,27
   +  BENZINĂ ȘI ȚIȚEI
  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,16
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,22
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport0,39
  NOTE:1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“.3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.
  -----