ORDIN nr. 537 din 2 decembrie 1997pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 9 decembrie 1997    Ministrul transporturilor,având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, precum și ale art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului de interne nr. 172/4.093/1992 și modificate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului de interne nr. 158/388/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 1 iulie 1994.  +  Articolul 2Pentru omologarea de tip a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depășească prevederile reglementărilor în vigoare în Uniunea Europeană - Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 96/44/UE.  +  Articolul 3Pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone, noi sau uzate, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depășească prevederile reglementărilor menționate la art. 2, ceea ce presupune ca autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie să fie alimentate cu benzina fără plumb și echipate cu catalizator.  +  Articolul 4Pentru omologarea de tip a autovehiculelor pentru transport de persoane sau de mărfuri cu masa totală maxima autorizata peste 3,5 tone, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depășească prevederile reglementărilor în vigoare în Uniunea Europeană - Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 91/542/CEE , faza II (EURO 2).  +  Articolul 5Pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autovehiculelor pentru transport de persoane sau de mărfuri cu masa totală maxima autorizata peste 3,5 tone, noi sau uzate, limitele maxime ale emisiilor poluante nu trebuie să depășească prevederile reglementărilor menționate la art. 4.  +  Articolul 6Pentru autovehiculele din categoriile prevăzute la art. 2-5, fabricate în România, având în vedere necesitatea asimilarii tehnologiilor de fabricație antipoluante, termenele de aplicare sunt:- 1 ianuarie 1999, pentru omologarea de tip;- 1 ianuarie 2000, pentru omologarea individuală - la prima înmatriculare - a autovehiculelor noi sau uzate.  +  Articolul 6^1Până la data de 31 decembrie 1999 se exceptează de la prevederile art. 3 și 5 autospecializatele ambulanta, achiziționate sau primite cu titlu gratuit de către unități sanitare sau de unități care acorda asistența medicală, de organizații sau asociații cu caracter umanitar, de stat sau private, indiferent de forma lor de funcționare. Omologarea individuală este condiționată de avizul Ministerului Sănătății privind oportunitatea dotării cu autospecializate a persoanelor juridice nominalizate și a existenței amenajărilor specifice categoriei de utilizare, precum și a dovezii ca autovehiculele respective au fost înregistrate în patrimoniul unității. (la 04-12-1998, Actul a fost completat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 634 din 27 octombrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 04 decembrie 1998 )  +  Articolul 6^2Până la data de 31 decembrie 1999 se exceptează de la prevederile art. 5 autobuzele urbane, achiziționate sau primite cu titlu gratuit de organele administrației publice locale, de regiile autonome sau de societățile comerciale, care au ca obiect de activitate transportul rutier și care efectuează transport rutier urban de persoane. (la 04-12-1998, Actul a fost completat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 634 din 27 octombrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 04 decembrie 1998 )  +  Articolul 7Inspecția tehnica a autovehiculelor aflate în circulație se va face corespunzător condițiilor tehnice care au stat la baza omologării la data fabricației.  +  Articolul 8Reglementările privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România vor fi puse la dispoziție celor interesați prin Registrul Auto Roman - R.A.  +  Articolul 9Prevederile art. 3 și 5 se aplică începând cu data de 1 iulie 1998, respectiv 1 septembrie 1998.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.  +  Articolul 11Departamentul transporturilor rutiere din Ministerul Transporturilor și Registrul Auto Roman - R.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Traian Basescu
    -------------