HOTĂRÂRE nr. 660 din 9 septembrie 2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 660.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALECompania Națională POȘTA ROMÂNĂ - S.A.Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, BucureștiCod fiscal RO 427410
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
  ----