ORDIN nr. 5.104 din 3 septembrie 2019pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019    În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 3 lit. b) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 15 din Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 28 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 15Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, precum și pentru cele pentru care se solicită acordul Ministerului Educației Naționale, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul IICentrul Național de Evaluare și Examinare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale, interimar,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 3 septembrie 2019.Nr. 5.104.-----