HOTĂRÂRE nr. 667 din 9 septembrie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Obiectivul de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 667.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj“
  Titular: Ministerul SănătățiiBeneficiar: Ministerul SănătățiiAmplasament: strada Avram Iancu nr. 370-374, comuna Florești, județul Cluj  +  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)*2.568.751 mii lei
  din care C+M (inclusiv TVA)1.503.086 mii lei
  (în prețuri valabile la data de 10.04.2019: 1 euro = 4,7605 lei) 
  Eșalonarea investițieiINV/C+M
  Anul Imii lei/mii lei700.000/400.000
  Anul IImii lei/mii lei700.000/400.000
  Anul IIImii lei/mii lei700.000/400.000
  Anul IVmii lei/mii lei468.751/303.086
  Capacități:
  - suprafață construitămp Ac28.883
  - suprafața desfășuratămp Ad151.891
  - paturi de spitalizarenr.849
  - bloc operator (săli operație)nr.19
  Durata de execuție a investițieiluni48
  * Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----