HOTĂRÂRE nr. 36 din 10 septembrie 2019pentru alegerea președintelui Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 septembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 64 alin. (2) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 23 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul senator Teodor-Viorel Meleșcanu se alege în funcția de președinte al Senatului.Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în ședința din 10 septembrie 2019.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
    București, 10 septembrie 2019.Nr. 36.-----