HOTĂRÂRE nr. 657 din 9 septembrie 2019privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 septembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) și alin. (3), ale art. 397 lit. a) și ale art. 509 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Mera Nicolae-Gheorghe exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Alba.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 657.-----