HOTĂRÂRE nr. 656 din 9 septembrie 2019privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 septembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) și alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 505 alin. (5) și ale art. 509 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Ivancea Valentin exercită, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Bacău.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 656.-----