HOTĂRÂRE nr. 650 din 9 septembrie 2019privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 septembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 650.-----