ORDIN nr. 2.626 din 19 iunie 2019privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei "Malaxa"/Fabrica de Țevi "Republica", situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, București, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019    Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale cu nr. 2.926 din 22 iunie 2019,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) lit. c) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se declasează parțial din Lista monumentelor istorice monumentul istoric cu denumirea Halele Uzinei „Malaxa“/Fabrica de Țevi „Republica“, având cod LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, un număr de treizeci și patru de corpuri determinate prin următoarele numere cadastrale:1. 214490-C1;2. 214490-C2;3. 214490-C3;4. 214490-C4;5. 214490-C5;6. 214490-C6;7. 214490-C7;8. 214490-C8;9. 214308-C1;10. 214308-C2;11. 214308-C3;12. 214308-C4;13. 214308-C5;14. 214308-C6;15. 214308-C7;16. 214308-C8;17. 214308-C9;18. 214308-C10;19. 214308-C11;20. 214308-C12;21. 214308-C13;22. 214308-C14;23. 214308-C15;24. 214308-C16;25. 224146-C1;26. 224143-C1;27. 224140-C1.(2) Se menține ca monument istoric restul ansamblului Fabrica de Țevi „Republica“, având codul LMI B-II-a-A-18092.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 19 iunie 2019.Nr. 2.626.----