DECIZIE nr. 66 din 2 septembrie 2019privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Topolnița-Izvorul Bârzei, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019    Având în vedere:– art. 34 lit. b) și g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; – Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesiune resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.618 din 9.07.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Concesiunea acordată prin Licența de concesiune nr. 2.192/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Topolnița-Izvorul Bârzei, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială MESACONS - S.A., cu sediul în București, Str. Lămâiței nr. 44, sectorul 4, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 28 octombrie 2004, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Gigi Dragomir
    București, 2 septembrie 2019.Nr. 66.----