HOTĂRÂRE nr. 837 din 2 decembrie 1997privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentatilor de război în afară serviciului ordonat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 12 decembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Pentru anul 1997, veteranii de război, văduvele de război, precum și accidentatii de război în afară serviciului ordonat beneficiază, în temeiul art. 15 lit. g) și al art. 17 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, de un ajutor în cuantum de 145.000 lei.  +  Articolul 2Sumele necesare pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile efectuate cu transmiterea drepturilor către beneficiari, se suporta din bugetele ordonatorilor principali de credite prin care se asigura plata indemnizațiilor de veteran de război. (la 30-12-1997, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 936 din 29 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Constantin Dudu Ionescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de interne,
  Teodor Zaharia,
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Corneliu Eugeniu Gorcea,
  secretar de stat
  -------------