HOTĂRÂRE nr. 870 din 24 decembrie 1997privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătății, în vederea finanțării achiziționării de echipamente medicale de înaltă performanta pentru chirurgia endoscopică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 30 decembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanțelor sa garanteze pentru Ministerul Sănătății un credit extern în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., precum și dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente, în condițiile legii, în vederea asigurării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamente medicale de înaltă performanta pentru chirurgia endoscopică.  +  Articolul 2Achiziționarea echipamentelor medicale prevăzute la art. 1 se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice. (la 29-01-1998, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 10 din 19 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 29 ianuarie 1998 )  +  Articolul 3Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente acestuia se vor asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație anual, prin bugetul Ministerului Sănătății, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ion Bruckner
  p. Ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  -----------