ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003  În baza Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002*) privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 19 septembrie 2003.Nr. 1.235.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privindformarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificăriprin Legea nr. 201/2003