ORDONANȚA nr. 106 din 27 august 1998pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 29 august 1998  (la 23-11-1998, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 215 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998 ) În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul UNICOrdonanța Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, se modifica și se completează după cum urmează:Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achită contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat pomicol și viticol certificat, a semintei certificate de cartofi, a ingrasamintelor chimice, a pesticidelor, a furajelor combinate, a lucrărilor mecanice de arat, grapat, discuit, semanat, de întreținere a culturilor și de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe pășuni și fanete, a medicamentelor pentru combaterea bolilor parazitare și de reproducție la animale, a pieselor de schimb pentru repararea tractoarelor și a mașinilor agricole, precum și a motorinei. (la 23-11-1998, Articolul 3 din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 215 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  ------